De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Zorgeconomie

Als één van de beloftevolle speerpuntsectoren in Limburg neemt het belang van de zorgeconomie toe in het sociaaleconomische landschap. De bevolking vergrijst en ontgroent. Er is niet alleen een grotere vraag naar zorg, maar ook een andere vraag naar zorg. Zorg vraagt vandaag de dag maatwerk, wat een heel andere aanpak van de zorgverlening vereist. Bovendien stijgt de zorgconsumptie in alle leeftijdsgroepen. Die stijgende vraag naar zorg brengt uiteraard een grotere nood aan zorgverleners met zich mee. Binnen een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dit een zeer grote uitdaging.

Rol POM Limburg en provinciebestuur

De stijgende vraag naar zorg op maat enerzijds en het dreigend tekort aan goed opgeleid verzorgend personeel anderzijds, noopt zorgorganisaties tot innovatie en samenwerking. Het provinciebestuur en POM-ERSV Limburg nemen het voortouw om die organisaties daarin te begeleiden en te ondersteunen.

De focus binnen onze zorgeconomie ligt prioritair op de zorgsector en de -organisaties. Maar ook andere economische activiteiten, gerelateerd aan de zorgsector, worden betrokken in deze beleidsstrategie. Het kan daarbij gaan om de toeleverende industrie (medische technologie, laboratoria, farma, …), de zakelijke dienstverlening (ICT, verzekeringen, onderhoud, …), wetenschap, kennisinstellingen, …
Zowel vanuit het Europese, het Vlaamse als het provinciale economische beleid worden daarom de nodige maatregelen genomen om deze sector alle groeikansen te bieden. De kwaliteit van de zorg staat hier telkens voorop.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg neemt hier enerzijds een coördinerende rol op bij de uitwerking van diverse acties en projecten. Anderzijds vervult de POM binnen de zorgeconomie een belangrijke netwerkfunctie om partners samen te brengen en van daaruit doordachte en afgestemde initiatieven te nemen.

Platform Zorglandschap Limburg
Opendeurdagen provinciale scholen en centra volwassenenonderwijs
Signawel 24-11-2016 - Gratis, inschrijven verplicht

Nieuws

maandag, 29 augustus 2016
gedeputeerde Gerits tijdens Viering Jarige Bedrijven 2016
Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Alders Transport en Group Machiels mogen zich dit jaar de oudste jarige bedrijven van Limburg noemen. Ze vieren respectievelijk hun 175-, 80- en 75-jarig bestaan. Een...
woensdag, 20 juli 2016, 14.05 u.
foto van een lezende vrouw op een camping in de jaren zeventig
In 1936 kwam er na een algemene staking een wet die één week betaald verlof invoerde en daar plukken we nog steeds de vruchten van. Toen het betaald verlof werd ingevoerd, was dit een aardverschuiving....
donderdag, 07 juli 2016
Het gemeentelijke patrimonium – gemeentehuizen, sporthallen, scholen – is een belangrijke factor in de CO2-uitstoot van een gemeente. ESCOLIMBURG2020, een project van Infrax, Dubolimburg en de provincie...