De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Zorgeconomie

Als één van de beloftevolle speerpuntsectoren in Limburg neemt het belang van de zorgeconomie toe in het sociaaleconomische landschap. De bevolking vergrijst en ontgroent. Er is niet alleen een grotere vraag naar zorg, maar ook een andere vraag naar zorg. Zorg vraagt vandaag de dag maatwerk, wat een heel andere aanpak van de zorgverlening vereist. Bovendien stijgt de zorgconsumptie in alle leeftijdsgroepen. Die stijgende vraag naar zorg brengt uiteraard een grotere nood aan zorgverleners met zich mee. Binnen een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dit een zeer grote uitdaging.

Rol POM Limburg en provinciebestuur

De stijgende vraag naar zorg op maat enerzijds en het dreigend tekort aan goed opgeleid verzorgend personeel anderzijds, noopt zorgorganisaties tot innovatie en samenwerking. Het provinciebestuur en POM-ERSV Limburg nemen het voortouw om die organisaties daarin te begeleiden en te ondersteunen.

De focus binnen onze zorgeconomie ligt prioritair op de zorgsector en de -organisaties. Maar ook andere economische activiteiten, gerelateerd aan de zorgsector, worden betrokken in deze beleidsstrategie. Het kan daarbij gaan om de toeleverende industrie (medische technologie, laboratoria, farma, …), de zakelijke dienstverlening (ICT, verzekeringen, onderhoud, …), wetenschap, kennisinstellingen, …
Zowel vanuit het Europese, het Vlaamse als het provinciale economische beleid worden daarom de nodige maatregelen genomen om deze sector alle groeikansen te bieden. De kwaliteit van de zorg staat hier telkens voorop.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg neemt hier enerzijds een coördinerende rol op bij de uitwerking van diverse acties en projecten. Anderzijds vervult de POM binnen de zorgeconomie een belangrijke netwerkfunctie om partners samen te brengen en van daaruit doordachte en afgestemde initiatieven te nemen.

Platform Zorglandschap Limburg
raadpleeg de Energie-Atlas van Limburg
Signawel 24-11-2016 - Gratis, inschrijven verplicht

Nieuws

vrijdag, 30 september 2016
Chinese persdelegatie samen met gedeputeerde Gerits tijdens werkbezoek bij Punck Powertrain
Sinds gisteren maakt de Chinese persdelegatie van South China Newsagency (krant, radio, televisie en website) kennis met onze regio. In een programma van 2 dagen ontdekken ze de belangrijkste...
woensdag, 28 september 2016
Penhouders samen met Urbain Vandeurzen (voorzitter Ondernemersplatform Limburg) en Erik Gerits (gedeputeerde van Economie)
In het bijzijn van gedeputeerde van Economie Erik Gerits en de Limburgse werkgevers- en sectororganisaties, is op de Corda Campus (Hasselt) vandaag een geïntegreerd actieprogramma voorgesteld. Dit...
maandag, 26 september 2016
foto van Lut Wyers
Op zaterdag 15 oktober is Lut Wyers te gast in onze bib. Ze is expert in de identiteitsontwikkeling en profilering van bedrijven en organisaties in de nieuwe wereld. Al meer dan twintig jaar zet zij...