De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Zorgeconomie

Als één van de beloftevolle speerpuntsectoren in Limburg neemt het belang van de zorgeconomie toe in het sociaaleconomische landschap. De bevolking vergrijst en ontgroent. Er is niet alleen een grotere vraag naar zorg, maar ook een andere vraag naar zorg. Zorg vraagt vandaag de dag maatwerk, wat een heel andere aanpak van de zorgverlening vereist. Bovendien stijgt de zorgconsumptie in alle leeftijdsgroepen. Die stijgende vraag naar zorg brengt uiteraard een grotere nood aan zorgverleners met zich mee. Binnen een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dit een zeer grote uitdaging.

Rol POM Limburg en provinciebestuur

De stijgende vraag naar zorg op maat enerzijds en het dreigend tekort aan goed opgeleid verzorgend personeel anderzijds, noopt zorgorganisaties tot innovatie en samenwerking. Het provinciebestuur en POM-ERSV Limburg nemen het voortouw om die organisaties daarin te begeleiden en te ondersteunen.

De focus binnen onze zorgeconomie ligt prioritair op de zorgsector en de -organisaties. Maar ook andere economische activiteiten, gerelateerd aan de zorgsector, worden betrokken in deze beleidsstrategie. Het kan daarbij gaan om de toeleverende industrie (medische technologie, laboratoria, farma, …), de zakelijke dienstverlening (ICT, verzekeringen, onderhoud, …), wetenschap, kennisinstellingen, …
Zowel vanuit het Europese, het Vlaamse als het provinciale economische beleid worden daarom de nodige maatregelen genomen om deze sector alle groeikansen te bieden. De kwaliteit van de zorg staat hier telkens voorop.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg neemt hier enerzijds een coördinerende rol op bij de uitwerking van diverse acties en projecten. Anderzijds vervult de POM binnen de zorgeconomie een belangrijke netwerkfunctie om partners samen te brengen en van daaruit doordachte en afgestemde initiatieven te nemen.

Platform Zorglandschap Limburg
Opendeurdagen provinciale scholen en centra volwassenenonderwijs
Limburg gaat klimaatneutraal

Nieuws

woensdag, 29 juni 2016
Vrachtwagens
Vorige week werden de tussentijdse resultaten bekendgemaakt van het project "Smart Logistics Limburg". In dit project werken het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de onderzoeksgroep logistiek...
woensdag, 29 juni 2016
Het aantal Limburgse winkelpanden is met 2,2 % gedaald ten opzichte van 2014. In dezelfde periode is de totale oppervlakte van de Limburgse winkels wel met 3,3 % gestegen. Momenteel telt Limburg...
vrijdag, 24 juni 2016
logo Interreg Vlaanderen-Nederland -  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Bossen kunnen ons helpen om minder afhankelijk te zijn van ingevoerde fossiele brandstoffen. Het gebruik van hout als een hernieuwbare grondstof is een belangrijke factor. In het Interreg project...