De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Zorgeconomie

Als één van de beloftevolle speerpuntsectoren in Limburg neemt het belang van de zorgeconomie toe in het sociaaleconomische landschap. De bevolking vergrijst en ontgroent. Er is niet alleen een grotere vraag naar zorg, maar ook een andere vraag naar zorg. Zorg vraagt vandaag de dag maatwerk, wat een heel andere aanpak van de zorgverlening vereist. Bovendien stijgt de zorgconsumptie in alle leeftijdsgroepen. Die stijgende vraag naar zorg brengt uiteraard een grotere nood aan zorgverleners met zich mee. Binnen een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dit een zeer grote uitdaging.

Rol POM Limburg en provinciebestuur

De stijgende vraag naar zorg op maat enerzijds en het dreigend tekort aan goed opgeleid verzorgend personeel anderzijds, noopt zorgorganisaties tot innovatie en samenwerking. Het provinciebestuur en POM-ERSV Limburg nemen het voortouw om die organisaties daarin te begeleiden en te ondersteunen.

De focus binnen onze zorgeconomie ligt prioritair op de zorgsector en de -organisaties. Maar ook andere economische activiteiten, gerelateerd aan de zorgsector, worden betrokken in deze beleidsstrategie. Het kan daarbij gaan om de toeleverende industrie (medische technologie, laboratoria, farma, …), de zakelijke dienstverlening (ICT, verzekeringen, onderhoud, …), wetenschap, kennisinstellingen, …
Zowel vanuit het Europese, het Vlaamse als het provinciale economische beleid worden daarom de nodige maatregelen genomen om deze sector alle groeikansen te bieden. De kwaliteit van de zorg staat hier telkens voorop.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg neemt hier enerzijds een coördinerende rol op bij de uitwerking van diverse acties en projecten. Anderzijds vervult de POM binnen de zorgeconomie een belangrijke netwerkfunctie om partners samen te brengen en van daaruit doordachte en afgestemde initiatieven te nemen.

luchtfoto EnergyVille
Platform Zorglandschap Limburg
10.02.2017 - Studiedag Leefbare dorpskernen

Nieuws

woensdag, 11 januari 2017
Minister Peeters, gedeputeerde Gerits en Pascal Vranken
In aanwezigheid van federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en gedeputeerde van Economie Erik Gerits, is de Limburgse pool van vrachtwagenchauffeurs gelanceerd. De Limburgse...
woensdag, 11 januari 2017
Gedeputeerde van Economie Erik Gerits en presentator Cynthia Reekmans
De bouwsector staat voor grote uitdagingen. Ze wordt geconfronteerd met een hevige concurrentiestrijd met bouwbedrijven uit het buitenland, een dalende winstgevendheid en een groot aantal openstaande...
woensdag, 11 januari 2017
Limburg Lezingen - Chris Dercon- Welkom musuem, visie op het museum van de toekomst - 28-11-2016 in Auditorium UHasselt, Martelarenlaan 42 in Hasselt om 18 u.
Limburg lezingen nodigt op 6 februari Thierry Geerts uit.  Thierry Geerts focust met "Limburg en de digitale revolutie: impact en mogelijkheden" op nieuwe mogelijkheden voor...